NVvL voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvL ledencontent.

Richtlijnen

Richtlijnen bevatten aanbevelingen ter ondersteuning van zorgverleners en zorggebruikers. Doel is het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. De richtlijnen zijn opgesteld op basis van wetenschappelijk onderzoek, aangevuld met expertise en ervaring van zorgverleners en gebruikers.

Voor een overzicht van alle medisch specialistische richtlijnen verwijzen wij u naar de Richtlijnendatabase van het kwaliteitsinstituut. Deze is modulair opgezet wat de integratie tussen (onderdelen van) richtlijnen vergemakkelijkt en onderlinge verwijzing mogelijk maakt. Zo kunt u als chirurg makkelijk schakelen tussen gerelateerde richtlijnen. De database vereenvoudigt verder het vinden van aanverwante informatie, zoals patiënten informatie en indicatoren. 

Onderstaand vindt u de richtlijnen en adviezen die (nog) niet zijn opgenomen in de richtlijnendatabase maar wel onder de verantwoording van de NVvH vallen:

Modulair onderhoud richtlijnen
Om patiënten de beste zorg te kunnen geven, is het van belang dat richtlijnen gebaseerd zijn op laatste wetenschappelijke inzichten en inzichten uit de praktijk. Richtlijnen worden steeds vaker modulair onderhouden, waarbij alleen die onderdelen van de richtlijn worden herzien waarvoor dat nodig is. Door een werkwijze in te richten waarin jaarlijks modulair onderhoud plaatsvindt, kan nieuwe kennis sneller verwerkt worden in richtlijnen en geïmplementeerd worden in de praktijk.  Dit doen we door te werken in clusters. Hiermee is in 2021 een start gemaakt.

Ga voor meer informatie naar Richtlijnen Database

Richtlijnen in commentaarfase
Voor de richtlijnen en richtlijnmodules die nieuw ontwikkeld of gereviseerd worden, is het mogelijk om commentaar te leveren. 

 

Neem contact op met:

Gerelateerd nieuws