NVvL voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvL ledencontent.

20 maart 2024

Wat te doen bij ongewenst gedrag op de chirurgische werkvloer?

Wat te doen bij ongewenst gedrag op de chirurgische werkvloer?

De NVvH vindt het van groot belang dat chirurgen en aios in een veilige omgeving kunnen werken. Voor ongewenst gedrag moet er gewoon geen plaats zijn. De vereniging heeft daarom sinds kort een Regeling Ongewenste Omgangsvormen en er zijn twee externe vertrouwenspersonen aangesteld: Jacqueline Peels en Daan Limburg.

Jacqueline en Daan, kunnen jullie iets over jullie zelf vertellen?
Jacqueline: ‘Mijn werk is altijd gerelateerd geweest aan “de zorg”. Vanuit verschillende perspectieven heb ik met én in ziekenhuizen gewerkt.’ De laatste jaren werkt Jacqueline vooral als coach, vertrouwenspersoon of mediator. Ze vervolgt: ‘De rode draad hierin is mijn wens om mensen met elkaar in gesprek te brengen. De zwart-wit houding doorbreken en met elkaar op zoek gaan naar de nuances.’ Als 60-jarige woont ze met haar echtgenoot in Schoorl en geniet ze van de duinen en de zee. Jacqueline: ‘Sinds kort ben ik ook met een zeilboot op zee te vinden.’

Daan is – terugkijkend op zijn loopbaan – altijd geïnteresseerd geweest in het tot hun recht laten komen van mensen binnen hun werkomgeving. Hij vertelt: ‘Ik heb sinds 2006 een eigen bureau dat zich bezighoudt met vragen rondom samenwerking, conflicten en integriteit. Ik ben onder meer actief als coach, conflictbemiddelaar, vertrouwenspersoon en onderzoeker.’ Daan is 62 jaar, woont met zijn vrouw in Leiden, en haalt zijn ontspanning en inspiratie vooral uit muziek (speelt cello), sport (tennis) en heerlijk tafelen.

Wat is de rol van een vertrouwenspersoon?
‘De rol van een vertrouwenspersoon is er zijn voor de melder. Dat betekent dat we luisteren naar de melder, meehelpen met het ordenen van wat er speelt en samen met de melder gaan kijken welke logische volgende stappen er zijn. Welke keuzes heeft de melder en wat is daarin het beste voor de melder’, aldus Jacqueline. Ze vervolgt: ‘De melder is ten allen tijde degene die bepaalt. We nemen het niet over en komen niet namens de melder in actie. Het contact tussen ons en de melder is vertrouwelijk.’

Waar kunnen onze leden jullie voor benaderen? Wie mag contact met jullie opnemen?
Daan: ‘Mocht je last hebben van het gedrag van een collega, medewerker of leidinggevende kun je ons benaderen. Het gaat dan met name om vormen van pesten, seksuele intimidatie, agressie en discriminatie.’ Hij benadrukt dat je er niet teveel over na moet denken of het hier onder valt of ernstig genoeg is. Daan: ‘Als het negatief effect op je heeft is het van belang er aan dacht aan te besteden en te kijken hoe een verbetering kan wor den bereikt.’ Alle leden van de NVvH kunnen contact opnemen met de vertrouwenspersonen, zoals chirurgen, AIOS en ANIOS, maar bij voorbeeld ook docenten en de medewerkers van het bureau van de NVvH. Hij vervolgt: ‘De NVvH voelt zich in de eer ste plaats verantwoordelijk voor werkzaamheden en activiteiten die onder haar verantwoordelijkheid vallen.'

Een lid komt graag met jullie in contact, hoe gaat het dan in zijn werk?
Jacqueline: ‘Je kunt ons bellen of een mail sturen. We streven ernaar om binnen 24 – 48 uur te reageren. Afhankelijk van de aard van de melding spreken we elkaar fysiek, via teams of telefonisch. We merken dat vooral Teams door velen als zeer prettig wordt ervaren.’ Daan vult aan: ‘Spreek als je belt wel altijd je telefoonnummer in.

En wat als een lid een probleem heeft in het ziekenhuis?
Daan: ‘Het is altijd mogelijk om contact op te nemen met ons en te sparren over de situatie. Dit geldt overigens ook voor degene die ergens van wordt beschuldigd of een leidinggevende die actie moet ondernemen als er onder zijn medewerkers ongewenst gedrag speelt. Als het probleem zich binnen een ziekenhuis voordoet ligt het wel voor de hand dat wij zullen doorverwijzen. Als het goed is heeft namelijk elk ziekenhuis zijn eigen beleid op het gebied van ongewenst gedrag en ook eigen vertrouwenspersonen. En kan het volgens die lijn worden opgepakt.’

Hoe kunnen leden jullie bereiken?
Wanneer er vragen zijn, dan kunnen leden van de NVvH altijd bellen met de vertrouwenspersonen. Jacqueline is bereikbaar via telefoonnummer 06 22 23 92 34 en Daan via 06 51 17 35 01.

Mocht je ons niet direct aan de lijn krijgen, spreek dan een voicemailbericht in. Wij bellen dan zo spoedig mogelijk terug. Als je liever wilt mailen, dan kan natuurlijk ook: info@daanlimburg.nl en info@jacquelinepeels.nl.

Jacqueline Peels
Daan Limburg

Meer informatie