NVvL voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvL ledencontent.

16 februari 2024

Research-fellowships 2024 Michaëlfonds (= Stichting Prof. Michaël-van Vloten Fonds)

Research-fellowships 2024 Michaëlfonds (= Stichting Prof. Michaël-van Vloten Fonds)

De Stichting Prof. Michaël-van Vloten Fonds stelt research-fellowships beschikbaar aan jonge chirurgen, eventueel in opleiding of met toezegging van opleidingsplaats. Deze subsidies zijn bedoeld voor het verrichten van wetenschappelijk werk op academisch niveau, bij voorkeur buiten Nederland, tot maximaal 12 maanden. Ook medische studenten met belangstelling voor het chirurgische vak komen in aanmerking.

Let wel, in 2024 zijn er twee subsidierondes. Aanvragen voor de eerste ronde dienen uiterlijk 17 maart 2024 te zijn ingediend. Spoedig na 26 maart wordt mededeling gedaan over al dan niet honoreren van de individuele aanvragen.

De tweede ronde van 2024 is gepland voor het najaar. De deadline voor die ronde wordt later bekendgemaakt. Aanvragen worden online ingediend via de website van de stichting, waar ook nadere voorwaarden te vinden zijn: www.michaelfonds.nl

Vragen te richten aan info@michaelfonds.nl