NVvL voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvL ledencontent.

05 december 2023

Chirurgendagen 2024: Snijvlak - dien uw abstract in

Chirurgendagen 2024: Snijvlak - dien uw abstract in

"Snijvlak" is het prikkelende thema van de Chirurgendagen 2024, waar we de grenzen van medische innovatie en chirurgische vooruitgang verkennen. U kunt vanaf heden uw abstract indienen

Voor: NVvH-leden en onderzoekers
Deadline: 18 januari 2024 23:59

Het ingezonden abstract komt alleen in aanmerking voor selectie indien: 

1. Minimaal één van de auteurs lid is van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde 
2. Het abstract vóór de deadline is ingediend 
3. Het abstract én de titel in de Nederlandse taal is geschreven. 
4. Het abstract niet meer dan 250 woorden zonder titel bevat 
5. Nóch in de titel, nóch in de tekst een aanduiding van de auteur(s), instelling of plaatsnaam voorkomen. Dit om de anonimiteit bij de selectieprocedure te waarborgen. 
6. U mag gebruik maken van één tabel of één figuur in uw abstract
7. Indien het abstract wordt geaccepteerd voor presentatie, zal deze exact als ingediend - dus  ongecorrigeerd - worden gepubliceerd.
8. Bij de inzending verplicht de inzender zich tot inschrijving voor het congres en presentatie na acceptatie. 
9. Tijdens een orale presentatie mag men, bij het gebruik van Powerpoint-slides, alleen gebruik maken Nederlandstalige slides. 
10. Elke presentatie dient een disclosure dia te bevatten.
11. Het abstract mag niet eerder gepresenteerd zijn op een ander (chirurgisch) congres.

Eind februari ontvangt u bericht of uw abstract is geaccepteerd en welk tijdslot dit betreft. Wij attenderen u er alvast op dat wijziging van tijdsloten i.v.m. de evenwichtigheid van het programma veelal niet mogelijk is. 

Mocht u vragen hebben betreffende het indienen van een abstract: r.tabak@heelkunde.nl