NVvL voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvL ledencontent.

30 augustus 2023

Schoemakerprijzen 2023

Schoemakerprijzen 2023

In 1983 zijn de ‘Schoemakerprijzen’ van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde ingesteld. Deze prijzen worden jaarlijks uitgeloofd voor het beste chirurgische proefschrift (klinisch onderzoek), beste chirurgische proefschrift (basaal onderzoek) en voor de beste (chirurgische) publicatie, verschenen in het voorafgaande kalenderjaar.

Voor deelname aan de ‘Schoemakerprijzen 2023’ komt u in aanmerking indien u lid bent van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde en het proefschrift of de publicatie in 2022 is verschenen. Inzendingen voor deelname gaat digitaal:

De sluitingsdatum voor inzending is 8 oktober 2023.

Jury
Er is een jury voor de ingezonden proefschriften en een voor de publicaties. Beide jury’s beoordelen op basis van de volgende criteria:

  • Impactfactor 
  • (potentieel) Impact van de studie op de chirurgische praktijk
  • Orginaliteit 
  • De mate waarin de onderzoeker zelf heeft bijgedragen aan de opzet van de studie

Prijzen
Beste proefschrift - klinisch onderzoek € 1.100,-
Beste proefschrift - Basaal onderzoek € 1.100,-
Beste publicatie € 500,-

Inzending
Wij ontvangen uw inzending graag uiterlijk 8 oktober 2023. Inzendingen die later binnenkomen kunnen helaas niet meer worden voorgelegd aan de jury. Bij onvoldoende inzendingen (minder dan 5) worden de dissertaties en/of publicaties bij de inzendingen van het daaropvolgende jaar gevoegd. De uitreiking van de prijzen vindt plaatstijdens tijdens de NVvH Najaarsdag op 24 november 2023.