NVvL voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvL ledencontent.

14 oktober 2021

NVvH Kennisagenda 2.0: de inventarisatie van kennishiaten is geopend

NVvH Kennisagenda 2.0: de inventarisatie van kennishiaten is geopend

Om te inventariseren waar in de heelkunde kennishiaten zijn blijven bestaan is recent het project “NVvH Kennisagenda 2.0” gestart, met als doel de NVvH Kennisagenda uit 2018(link is external) te vernieuwen en een zo relevant mogelijke nieuwe kennisagenda op te stellen. De eerste stap in dit proces – de inventarisatie van de kennishiaten - is inmiddels van start gegaan. Alle leden van de NVvH ontvangen hiervoor per e-mail een uitnodiging vanuit de NVvH.

De kennishiaten kunnen worden aangeleverd via deze link: https://nl.research.net/r/BLT9HFL(link is external) 
Er kunnen maximaal 5 kennishiaten ingestuurd worden. Deze moeten van toepassing zijn op de heelkunde en in de vorm van een onderzoeksvraag aangeleverd worden. Daarnaast moet het kennishiaat betrekking hebben op zorgevaluatie (evaluatieonderzoek naar de effectiviteit van bestaande zorg). De vragen kunnen individueel, of vanuit de vak- of werkgroep ingediend worden.

Enkele voorbeelden van een kennishiaat gevat in een onderzoeksvraag zijn:

  • Leidt shared decision making, waarbij besloten wordt over niet-operatief versus operatief beleid, tot dezelfde kwaliteit van leven bij kwetsbare oudere verpleeghuispatiënten met een heupfractuur in de laatste levensfase?
  • Wat is het nut van een CT versus geen CT bij patiënten met acute/chronische buikpijnklachten na RYGB voor de besluitvorming tot operatie?

De deadline voor het aanleveren van kennishiaten is vrijdag 29 oktober 2021.