NVvL voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVvL ledencontent.

13 maart 2024

Research-fellowships 2024 Michaëlfonds (= Stichting Prof. Michaël-van Vloten Fonds)

Research-fellowships 2024 Michaëlfonds (= Stichting Prof. Michaël-van Vloten Fonds)

De Stichting Prof. Michaël-van Vloten Fonds stelt research-fellowships beschikbaar aan jonge chirurgen, eventueel in opleiding of met toezegging van opleidingsplaats. Deze subsidies zijn bedoeld voor het verrichten van wetenschappelijk werk op academisch niveau, bij voorkeur buiten Nederland, tot maximaal 12 maanden. Ook medische studenten met belangstelling voor het chirurgische vak komen in aanmerking.

Aanvragen voor de tweede subsidieronde dit jaar dienen uiterlijk 31 augustus 2024 te zijn ingediend. Spoedig na 17 september wordt mededeling gedaan over al dan niet honoreren van de individuele aanvragen.

Aanvragen worden online ingediend via de website van de stichting, waar ook nadere voorwaarden te vinden zijn: www.michaelfonds.nl

Vragen te richten aan info@michaelfonds.nl