Header image

Site tools

Contact

 
Mercatorlaan 1200 3528 BL, Utrecht
Domus Medica  
   
Contact
  E-mail ons
Meer contactinformatie...

Zoeken

Inloggen

Voorwaarden certificering

Voorwaarden certificering

Antegrade certificering

In aanmerking komt de persoon die aan de volgende voorwaarden voldoet:
• de persoon is als arts en chirurg geregistreerd in de daartoe bij Wet bestemde registers in Nederland;
• de minimum eisen aan de kwantiteit zijn 20 longresecties per jaar per ziekenhuis;
• elke longchirurg dient per jaar ten minste 10 van deze longresecties te verrichten;
• de longchirurg houdt zich voldoende op de hoogte met de ontwikkelingen in de longchirurgische zorg. Minimaal moet hij gemiddeld per jaar 10 accreditatiepunten behalen in zijn aandachtsgebied;
• de NVvL longchirurg heeft met goed gevolg de CHIVO-opleiding afgerond of is een SCHERP gedifferentieerde chirurg met de aantekening longchirurgie;
• de chirurg dient de aanvraag voor de antegrade certificering binnen zes maanden na het afronden van de CHIVO-opleiding of SCHERP-opleiding, zoals in voorgaande voorwaarde verwoord, in;
• de chirurg, die niet voldoet aan de bovengenoemde opleidingen maar na afronding van de opleiding tot chirurg differentieert in de richting van de Longchirurgie, dient te voldoen aan de eisen van SCHERP. Deze aanvullende differentiatie wordt gevolgd in een kliniek waar de differentiatie volgens SCHERP wordt aangeboden.

Longresecties worden gedefinieerd als anatomische segmentresectie, lobectomie en pneumonectomie. Uitgesloten in deze bepaling zijn niet-anatomische wigresecties. Het maakt hierbij niet uit of hij als operateur of als 1ste assistent optreedt.

Certificering van in het buitenland opgeleide chirurgen:
• de persoon is als arts en chirurg geregistreerd in de daartoe bij Wet bestemde registers in Nederland.
• de persoon dient een opleiding tot chirurg en de differentiatie tot longchirurg te hebben gevolgd welke vergelijkbaar is met de Nederlandse situatie en voldoet aan daartoe in Europees verband gestelde voorwaarden.
• de persoon heeft gedurende de vijf jaar voorafgaande aan de aanvraag tot certificering gemiddeld 10 punten per jaar behaald bij het volgen van bij- en nascholing in het vakgebied waarop de aanvraag betrekking heeft.

Voor deze groep gelden dezelfde eisen 2 tot en met 3 als genoemd bij de antegrade certificering, aangevuld met de eis dat de kandidaat een periode van minimaal 3 maanden naar tevredenheid werkt in een officiële CHIVO- of gevisiteerde SCHERP-opleidingskliniek. De vervolgopleider rapporteert aan de Toetsingscommissie van de NVvL.


Hercertificering

In aanmerking komt:
• de persoon die als arts en chirurg geregistreerd is in de daartoe bij Wet bestemde registers in Nederland;
• de persoon heeft gedurende de vijf jaar voorafgaande aan de aanvraag tot hercertificering gemiddeld 10 punten per jaar behaald bij het volgen van bij- en nascholing in het vakgebied waarop de aanvraag tot hercertificering betrekking heeft;
• de persoon die voldoet aan de gestelde eisen 2 tot en met 3 conform de eisen zoals gesteld bij de aanvraag tot antegrade certificering.

Bovendien geldt als voorwaarde voor alle vormen van certificering dat de aanvrager lid is van de Nederlandse Vereniging voor Longchirurgie of een naar het oordeel van de Toetsingscommissie gelijkwaardige vereniging, commissie of werkgroep die zich aantoonbaar tot doel stelt bij te dragen aan de kwaliteit van de longchirurgie en wetenschappelijke sessies organiseert.